Vad är Yinyoga?

Yinyoga är en yogaform där vi fokuserar på kroppens yinpartier, dvs. bindväv, ligament och leder. Alla rörelser utförs sittande eller liggande och vi håller samma position mellan 3-5 minuter. Vi jobbar med bolster, kudde och block för att kunna slappna av så mycket som möjligt i den del av kroppen som vi jobbar med.

Om du är stressad, har svårt för att varva ner, är mycket stel eller spänd, har problem med cirkulation eller är emotionellt upprymd, är yinyoga något för dig.

Genom yinyoga får du ett bra komplement till mer aktiv och flödande yoga eller annan fysisk träning, genom att du här får arbeta med att stärka kroppens egna förmåga att återhämta och varva ner.

Det kan kännas motigare att praktisera yinyoga på morgonen då kroppen ofta är stelare. Men faktum är att det ger otroligt bra resultat att praktisera yinyoga "ouppvärmd".

En av yogans styrkor, oavsett stil, är att den balanserar upp ensidighet oavsett om det beror på stillasittande, löpning eller annan idrott där du använder samma muskler om och om igen. Yogan hjälper dig att öppna upp och sträcka ut de områden där energi stagnerat och bindväv torkat ut.

Hur är en yinyoga-klass uppbyggd?

  • Samtliga positioner är sittande eller liggande..

Det finns tre grundregeler i yinyoga

  • 1 min att komma in i positionen. Fixa med kuddar, hjälpmedel och kroppen för att hitta din individuella variant av positonen
  • Känn efter – du letar efter 80% av ditt max. Känslan ska vara intensiv
  • Ta tiden och vänta

Vad det gäller den fysiska delen i yinyoga är det viktigaste vart det känns, inte hur det ser ut. Att man känner det området fokus är i den specifika positionen. Hur det ser ut kommer vara helt unikt för dig. Vart det känns kommer också vara helt unikt för dig. Intensiteten likaså.

Den mentala aspekten i yinyoga är speciell. När du kommer vi till djupet av en position och är helt stilla. När vi håller positionen släpper vi fokus från utsidan av vår kropp och landar inuti kroppen, i våra tankar och känslor. Vi blir uppmärksamma på vad som händer i livet, just nu, just här.

"In an age of constant movement, nothing is more urgent than sitting still."

Hälsokompassens kurser i Yinyoga

Yinyoga morgon och lunch

60 minuters pass. Bästa sättet att starta en morgon eller för en paus mitt på dagen. Vi stannar i varje position mellan 3-8 minuter. Samtliga positioner är liggande eller sittande. Allt avslutas med en härlig avslappning. Inga förkunskaper inom yoga behövs.

Yinyoga

Under 90 minuter jobbar vi oss sakta genom kroppen.  Vi stannar mellan 3-8 minuter i varje position. Samtliga positioner är sittande eller liggande. Allt avslutas med en härligt lång avslappning. Inga förkunskaper inom yoga behövs.

Skillnad mellan Viryayoga (Yang) och Yinyoga (Yin)

Viryayoga (yang) är den dynamiska, mer fysiskt inriktade yogan där kroppen blir varm, då vi jobbar på att stimulera, stärka och sträcka den muskulära vävnaden, samt att förstå, förändra och förbättra invanda mönster i kroppen. Yinyoga (yin) är det stillsamma, då musklerna får slappna av och bindväven, det som omger muskler, leder och organ stimuleras.

All yoga lär oss se invanda mönster och ifrågasätta dem. I Yin Yoga finns en inneboende uppmuntran att lyssna till och känna kroppens naturliga gränser, de vi ofta pressar för att uppnå optimal prestation, i outtröttlig yang-anda. För mycket av det ena eller det andra skapar obalans.

Man kan säga att Yin Yoga är yoga för vår bindväv och leder och yangyoga är yoga för våra muskler. Yin Yoga är det som balanserar den aktiva och dynamiska livsstil och yoga-utövande vi redan har.