Workshops

Att delta i en workshop gör att du får mer fördjupad kunskap och förståelse kring något speciellt fokusområde inom yogan. Workshopen håller oftast på något längre än en ”vanlig” yogaklass och du får också med dig någon form av dokumentation/material efteråt för att kunna fördjupa dig själv hemma på egen hand.

 

 Nedan följer exempel på tidigare workshops;

  • "Gubbyoga"
  • Yoga hemma
  • Teknik
  • Kungen och drottningen av asanas – Huvudstående och skulderstående