Avbokningspolicy

Vi lever i en värld som konstant rör sig och jag förstår att planer kan komma att ändras. Jag ser det dock nödvändigt att ha en konsekvent policy så rättvis som möjligt för bådas parter och jag hoppas att du håller med.

Yogakurser

  • Om avbokning sker mindre än tre veckor innan kursens början: avbokningsavgift på 250 kr.
  • Om avbokning sker mindre än två veckor innan kursens början: 50 % av kursavgiften återbetalas.
  • Ingen återbetalning av kursavgiften om avbokning sker mindre än 5 dagar innan kursen börjar eller om den sker senare.
  • Kursavgift ska vara betald innan kursstart. Vid utebliven betalning debiteras en förseningsavgift  på 60 kr och dröjsmålsränta enligt räntelagen.
  • Jag reserverar rätten att ställa in kursen/klassen när som helst oavsett tidpunkt. Om det skulle inträffa sker  givetvis full återbetalning.

Massage, Hälsocoachning 

  • Avbokning måste ske 24h innan, annars debiteras hela beloppet