Företagsmassage

Har du medarbetare som sliter hårt på sitt arbete? Som har behov av att stanna upp för en kort stund för att mjuka upp kroppen eller få en stunds avkoppling.

En viktig målsättning med massagen är att varje individ, förutom en behandling av sina besvär eller smärta, också ska få insikt och medvetenhet kring hur man på bästa sätt själv ska kunna förebygga och behandla sina besvär. Genom att skapa sig bra hälsovanor i vardagen får man fysisk och mental ork och styrka för att klara av de arbetsmoment som arbetet kräver. Både fysiskt som mentalt.

Med Pernillas mångåriga bakgrund som hälsoutvecklare inom företagshälsovården borgar för att ett stort arbetsmiljöperspektiv finns.

Varje företagsuppdrag innefattar, om du som kund önskar, självklart en rundvandring i ert företag för att få en inblick i verksamheten och det arbete som utförs på företaget. Du som kund får även om du önskar en återkoppling utifrån problematik vid vissa arbetsmoment mm.

Du väljer själv som kund om du vill att uppdraget ska utföras i era egna lokaler för att minimera produktionsbortfall/tidsåtgång eller om det passar bättre att dina medarbetare kommer till Hälsokompassens lokaler.

Kontakta Pernilla för att diskutera omfattning, längd/massage mm på mail pernilla@halsokompassen.com eller telefon 070-415 76 99

Referenser finns att få på begäran