Hälsoprofilbedömning (HPB)

Livsstilen är avgörande för människors hälsa. En hälsosam livsstil bidrar dessutom till en mer meningsfull fritid och ett friskare arbetsliv. Hälsoprofilbedömning (HPB) är ett möte mellan en utbildad Hälsoprofilbedömare och en deltagare för att motivera och skapa en insikt till livsstilsförändring. HPB är även arbetsgivarens underlag för sitt strategiska hälsoarbete. HPB är grundat på en gedigen vetenskaplig forskning och är en välbeprövad metod att undersöka hälsotillstånd respektive arbetsmiljö på individ- och gruppnivå.

Hur går en Hälsoprofil till?

Inför en Hälsoprofil svarar deltagaren på frågor kring livsstil, vanor samt upplevelser i ett standardiserat frågeformulär (färdsätt till/från arbetet, kost, motion, alkohol, stress mm).

Vid hälsoprofilbesöket ingår mätningar av längd, vikt, midjemått och blodtryck. Även ett konditionstest på cykel utifrån deltagarens egna förutsättningar ingår i HPBn.  där man förutom individens syreupptagningsförmåga får fram ett konditionsvärde dvs om deltagaren har "rätt motor till rätt kropp".  Samtliga parametrar sammanställs och i hälsosamtalet mellan Hälsoprofilbedömaren och deltagaren fokuseras på både nuläge och förändring.

Som medarbetare får du med dig "din profil", men också tankar kring en plan framåt.

Som arbetsgivare får du en rapport på gruppnivå. En rapport som kan fördjupas på tex avdelning, yrke, ålder mm. Rapporten är en fantastisk bra grund för arbetsgivaren att ha som grund i det strategiska hälsoarbetet. Många arbetsgivare har HPBn som en återkommande mätning i hälsoarbetet för att få en bild av hälsoläget på företaget.

Läs mer på www.hpinordic.se

Välkommen att kontakta Pernilla för mer information.