Föreläsningar

Föreläsningar som väcker stor igenkänning och skapar ett mervärde efteråt. Pernilla bjuder på mycket tänkvärt som får deltagarna att fundera över kompassriktningen av livet och dess innehåll.

Referenser från tidigare kunder kan givetvis fås på begäran.

Pris offereras.

Nedan följer några exempel;

Har du hjärnkoll?

Glöm alla dieter... Det räcker inte med att hoppa över varannan kanelbulle...du måste ställa om hela systemet! Det handlar om hjärnans belöningssystem.

I den här föreläsningen får du en inblick i hur vår "osynliga supermakt" - hjärnan, styr oss i våra val av rutiner och vad vi äter. Du får också med dig smarta lösningar hur du kan ta kommandot över din "supermakt". Föreläsningen baseras på böckerna Hjärnkoll på maten/vikten. Skrivna av Martin Ingvar – Hjärnforskare på Karolinska Institutet och Gunilla Eldh medicinjournalist.

Tidsåtgång 60-90 min.

Upp och stå!!! - Stillasittande en ohälsofara

Den senaste forskningen kring vår hälsa visar att långa stunder av stillasittande är, oavsett hur mycket du rör dig övrig tid, starkt förknippat med ohälsa. 

I den här föreläsningen får du veta vad som händer när vi sitter still. Du får också en möjlighet att hitta smarta lösningar för just dig och er arbetsgrupp, då föreläsningen avslutas med en workshop-del. Där jobbar du/ni fram konkreta förslag för en mer aktiv vardag, både hemma och på jobbet. Det är dom små sakerna i vardagen som gör stor skillnad.

Föreläsningen baseras på aktuell forskning samt boken Långvarigt stillasittande - en hälsofara i tiden av Elin Ekblom Bak, forskare vid GIH samt KI.

Tidsåtgång 60-90 min.

Pernilla föreläser också gärna om motivation, friskfaktorer, bättre arbetsmiljö, hälsoekonomi mm.